MK Prosopsis ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΚΙ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Νέα & Εκδηλώσεις 2017

News & Events 2017
 Σεμινάρια - Ημερίδες - Εκδηλώσεις 2017

 

  • Συμμετοχή της εταιρείας μας σε Ερευνητικό Πρόγραμμα επιχορηγημένο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AAL (ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME) μέσω του ΙΠΕ , 01/05/2017 Λευκωσία

MI-Tale, Ένα εξατομικευμένο ψυχοβιογραφικό παιχνίδι με σκοπό την πρόσβαση στις αναμνήσεις των ατόμων με άνοια και τη διατήρησή τους.

Ή άνοια, συνιστά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του μέλλοντος κι αυτό καθίσταται προφανές μέσα από την αναφορά του World Alzheimer. Η προσωπική ιστορία των ατόμων με άνοια, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική(διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη φροντίδα τους), καθώς είναι μία βασική πηγή πληροφοριών για την εφαρμογή μίας εξατομικευμένης προσέγγισης στον τρόπο φροντίδας τους. Οι αξίες που βίωσαν και διαμόρφωσαν  τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής τους είναι κεντρικής σημασίας. Θεωρούνται ως αξίες-οδηγοί, οι οποίες αντανακλώνται στην τρέχουσα συμπεριφορά τους. Η κατανόηση αυτών των αξιών δομεί τη βάση της διαμόρφωσης του ψυχοβιογραφικού μοντέλου φροντίδας αυτών των ατόμων σύμφωνα με τον Erwin Bohm. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις εμπειρίες που τα άτομα βίωσαν στην νεαρή ενήλικη ζωή τους και στις αναμνήσεις που σχηματίστηκαν από αυτές τις εμπειρίες.

Στόχοι:
Το Mi-Tale είναι ένα διαδραστικό web-based δισδιάστατο παιχνίδι το οποίο θα συμβάλλει ώστε τα άτομα με άνοια, να ξεδιπλώσουν τις αναμνήσεις τους από την προσωπικές τους ιστορίες. Λειτουργεί σε συσκευές με δυνατότητες περιήγησης, όπως note-books ή tablets. Οι αναμνήσεις ενεργοποιούνται μέσα από την παρουσίαση σημαντικών προσωπικών, τοπικών και εθνικών εκδηλώσεων από το παρελθόν των ατόμων με άνοια. Οι αναμνήσεις που σχετίζονται με τις προσωπικές εμπειρίες και τις συμπεριφορικές αξίες των ατόμων καταγράφονται. Οι καταγεγραμμένες αυτές μνήμες εμπλουτίζονται μέσα από ιστορικές φωτογραφίες, από διαδικτυακά ψηφιακά αρχεία και από προσωπικές ιστορίες και φωτογραφίες, οι οποίες σαρώνονται και μεταφορτώνονται σε μία βάση δεδομένων.

Το προκύπτον αποτέλεσμα, δηλαδή ένα διαδραστικό παιχνίδι βασισμένο στις αναμνήσεις των ατόμων, διαθέτει πολυάριθμα πλεονεκτήματα. Καταρχήν, είναι ένας ευχάριστος τρόπος για τα άτομα με άνοια, ώστε να εκπαιδεύσουν το μυαλό τους να έχει πρόσβαση στις αναμνήσεις τους. Έπειτα, το παιχνίδι αυτό είναι προσβάσιμο και απομακρυσμένα  ή μπορεί να παιχτεί κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης από τα παιδιά ή τα εγγόνια των ατόμων, ή άλλων συγγενών τους. Επιπρόσθετα, είναι ένας ευχάριστος, παιγνιώδης τρόπος να περνούν την ώρα τους τα άτομα με άνοια, παρουσιάζοντας τις αναμνήσεις τους ο ένας στον άλλον. Στην περίπτωση που το παιχνίδι παίζεται συχνά, το περιεχόμενό του μπορεί να εμπλουτιστεί και να επεκταθεί. Εάν οι χρήστες είναι ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα, μπορούν επίσης να δημιουργήσουν με το περιεχόμενο του παιχνιδιού ένα βίντεο, ή φωτογραφικό άλμπουμ, και με τον τρόπο αυτό να μπορούν αργότερα να βλέπουν την ιστορία της ζωής τους και να την μοιράζονται με τους συγγενείς τους.

Προκειμένου να παρασχεθεί ένα σταθερό υπόβαθρο όσον αφορά στις απαιτήσεις και στις οπτικές των ατόμων με άνοια οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα και την ανάπτυξη της εφαρμογής είχαν ως επίκεντρο τους τελικούς χρήστες. Αυτό σημαίνει ότι άτομα με άνοια και οι επαγγελματίες και μη, φροντιστές τους θα συμμετέχουν σε κάθε σημείο της ανάπτυξης του παιχνιδιού. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει ότι το τελικό προϊόν ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες της υπο - στόχευση ομάδας για την οποία σχεδιάστηκε.

Αποτελέσματα
Ένα διαδραστικό, web-based δισδιάστατο παιχνίδι, όπου όλα τα κρίσιμα στάδια των προσωπικών ιστοριών των ατόμων με με άνοια μπορούν να προσπελαστούν. Λειτουργεί σε συσκευές με δυνατότητες περιήγησης, όπως note-books ή tablets. Οι αναμνήσεις που σχετίζονται με τις προσωπικές εμπειρίες και τις συμπεριφορικές αξίες των ατόμων καταγράφονται με σκοπό να είναι δυνατό να προσπελαστούν μεταγενέστερα.

Εταίροι - Συνεργάτες
National Foundation for the Elderly, Netherlands
Eerste Verdieping Internet Communities, Netherlands
ENPP-Bohm Institut, Austria
Zorg Giersbergen Consultancy, Netherlands
Lifetool, Austria
MK Prosopsis, Cyprus

 

Participation of our company in a Research Program subsidized by the European Program AAL (ACTIVE AND ASSISTED LIVING PROGRAMME) through the RPF (Research Promotion Foundation), 01/05/2017 Nicosia

MI-Tale, A personalized psychobiographic game to access and preserve memories of people with dementia

The fact that dementia is one of the greatest challenges of the future is evident in the face of the World Alzheimer's Report. The personal history of the patients plays an important role in the care of people with dementia, since it is a valuable source of information for the application of a personalized care approach. The values that were lived and formed in the early adult age are central. They are regarded as guiding values and are reflected in the cur-rent behaviour. The understanding of these values forms the basis of the recognize psychobiographical care model according to Erwin Bohm. This is based on experiences from the early adult life and above all the memories of it.Aims

MI-Tale develops an interactive web-based 2D game that will trigger the memories of the personal story of people with dementia. It runs on browser-enabled devices such as note-books or tablets. The memories are triggered by presenting important personal, local and national events from the formative years of people with dementia. The memories of the as-sociated personal experiences and behavioural values are recorded. The collected memories are enriched with historical photographs from digitized online archives and with per-sonal stories and photos, which are scanned and uploaded to a database. 

The resulting assignment of memories in the form of an interactive game has several advantages. First, it is a great way to train the brain of people with dementia to access memories. Secondly, it can be played remotely or during a visit when (grandchild) children and (grand) parents come to visit. Thirdly, it is a fun way to spend time with each other to playfully reminisce about life. If you play the game frequently, content can be added and ex-panded. If the users are satisfied with the result, they can also export the content as a video or photo book, and later on view the personal life story and exchange with other family mem-bers. 

In order to provide a solid foundation regarding user's perspective and requirements user-centric methods are used for research and development. This means that people with dementia, and their professional and informal care environment are involved at any time of the development. This ensures that the results meet the specific needs of the target groups.

Results

An interactive, web-based 2D game where all the crucial stages of the personal history of people with dementia can be played through. It runs on browser-enabled devices such as notebooks or tablets. The memories of the associated personal experiences and behavioural values are recorded in order to be able to access them in later stages of the disease.

Cooperation Partners

National Foundation for the Elderly, Netherlands
Eerste Verdieping Internet Communities, Netherlands
ENPP-Bohm Institut, Austria
Zorg Giersbergen Consultancy, Netherlands
Lifetool, Austria
MK Prosopsis, Cyprus

 

  • Εκπαιδευτική ημερίδα και εργαστήριο λογισμικού επικοινωνίας The Grid 15/07/2017 Αθήνα

Σας γνωστοποιούμε τη διοργάνωση της Εκπαιδευτικής ημερίδας και εργαστηρίου στην χρήση και ανάπτυξη του λογισμικού επικοινωνίας και πρόσβασης The Grid 2 της ελληνικής έκδοσης

Σκοπός της ημερίδας αυτής είναι η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στην χρήση του λογισμικού επικοινωνίας και πρόσβασης The Grid 2, του μόνου λογισμικού επικοινωνίας στην Ελληνική Γλώσσα

 

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

 

 

  • Εκπαιδευτική ημερίδα και εργαστήριο λογισμικού επικοινωνίας The Grid 20/05/2017 Λευκωσία

Σας γνωστοποιούμε τη διοργάνωση της Εκπαιδευτικής ημερίδας και εργαστηρίου στην χρήση και ανάπτυξη του λογισμικού επικοινωνίας και πρόσβασης The Grid 2 της ελληνικής έκδοσης

Σκοπός της ημερίδας αυτής είναι η εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στην χρήση του λογισμικού επικοινωνίας και πρόσβασης The Grid 2, του μόνου λογισμικού επικοινωνίας στην Ελληνική Γλώσσα

 

 
 

 

 


 

   

TOP