MK Prosopsis ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΑΦΗΣ ΚΥΠΡΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
INTELLIKEYS CYPRUS ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΗΚΤΡΑ

Εναλλακτικό Πληκτρολόγιο Αφής - IntelliKeys USB

 

Το IntelliKeys είναι ένα «έξυπνο», προσαρμοζόμενο εναλλακτικό πληκτρολόγιο, με επιφάνεια αφής. Δίνει τη δυνατότητα σε χρήστες με κινητικές, οπτικές ή μαθησιακές δυσκολίες να γράψουν γράμματα ή αριθμούς, να πλοηγηθούν στην οθόνη του υπολογιστή, να εκτελέσουν εντολές από μενού.


Συνοδεύεται από έξι έτοιμες τυπωμένες επιφάνειες και μία επιφάνεια ρυθμίσεων, οι οποίες είναι έτοιμες για χρήση με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή λογισμικό που ελέγχεται με το πληκτρολόγιο.
Το IntelliKeys μπορεί να προσαρμοστεί για διαφορετικούς χρήστες και είναι διαθέσιμο για σύνδεση USB, ενώ είναι συμβατό με Windows PC.


Παράλληλα με τις έτοιμες επιφάνειες, το IntelliKeys δίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό, με συγκεκριμένο λογισμικό του κατασκευαστή, να σχεδιάσει και να προγραμματίσει δικές του επιφάνειες. Οι επιφάνειες αυτές μπορούν επίσης να συνδεθούν να χρησιμοποιηθούν από το με οποιαδήποτε εφαρμογή του υπολογιστή, η οποία ελέγχεται με πληκτρολόγιο. Παραδείγματα τέτοιων επιφανειών μπορεί να είναι: Απλοποιημένα πληκτρολόγια με συγκεκριμένα γράμματα, συλλαβές, λέξεις ή και έτοιμες προτάσεις, πληκτρολόγια όπου τα γράμματα ή λέξεις συνοδεύονται από εικόνες για ευκολία του χρήστη, πληκτρολόγια με άλλη σειρά των γραμμάτων (π.χ. αλφαβητική), επιφάνειες με εντολές χρήσης/πλοήγησης στον Η.Υ. (π.χ. εντολές ποντικιού, διακόπτη, πληκτρολογίου) κτλ.

Επίσης η επιφάνεια του πληκτρολογίου, ως επιφάνεια αφής, επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση από παιδιά με κινητικές αναπηρίες και δυσκολίες στους λεπτούς χειρισμούς, καθώς και την προσαρμογή με απτικά ερεθίσματα (π.χ. γραφή Braille) για την πρόσβαση παιδιών με οπτική αναπηρία.

Intellikeys Videos

  • Εισαγωγή στη χρήση του IntelliKeys USB

  • Ενήλικας με εγκεφαλική παράλυση χρησιμοποιεί το IntelliKeys USB

 

  • Δημιουργία των δικών σας επιφανειών για χρήση στο IntelliKeys USB
  • Μαθητής χρησιμοποιεί το IntelliKeys USB

 


New Features Built into the USB IntelliKeys
-Macintosh and Windows compatible - switch between Windows and Macintosh computers - fully interchangeable keyboard
-New four double-sided overlays which are dual platform and have a streamlined appearance for easy access. A new Web Access overlay is included. Also standard now is a lower case writing overlay.
-Works with any keyboard-accessible software
-Onscreen control panel - the "intelligence" resides in the software in your computer. This allows you to adjust settings on your IntelliKeys USB as well as save settings for individual users.
-Convenient and flexible switch interface
-On-off switch - turn on/off while connected
-Plug and unplug keyboard while computer is running
-Cable can be stored on the back of the IntelliKeys
-Built-in handle - easy to carry IntelliKeys USB between school and home
-Full access to both mouse and standard keyboard at all times
-Works with new IntelliSwitch
-Optional plastic keyguards help users select the right keys

TOP


New with IntelliKeys Version 3.0:
-Attaches overlays created with Overlay Maker 3 to most computer applications
-Works seamlessly with wireless AbleNet Jelly Beamer switches
-Fully supported by DiscoverPro and Discover Envoy software
-Works seamlessly with converted Discover:Board setups
-Mac OS 10.4 (Tiger) compatible
-Ships with Overlay Maker 3 Trial version
-New Popular Software Overlays (sold separately) provide access to programs such as Inspiration, Microsoft Word and PowerPoint, AOL Instant Messenger, Apple iTunes and Safari, Kurzweil 3000, and WYNN


Personalised Touch Control Features
As critical as appearance, touch control can also be customised by the user, with easy-to-use setup options. IntelliKeys` sophisticated "under the hood" programming enables the user to easily select:
-Speed of key responses to touch
-Rate of key repeats, from fast to slow, or whether repeat feature is on or off
-Whether or not the user must lift off from IntelliKeys before another key press is recognised
-Smart typing, such as automatically following "q" with a "u" and punctuation spacing


Customise with Overlay Maker 3

Custom overlays can be created with Overlay Maker 3. With this program, you can design your own overlays. You can add or delete keys, or add text or graphics to keys. Overlay Maker 3 lets you:
-Focus cognitive attention by reducing input choices
-Group keys by colour or location
-Add graphics to support comprehension, especially for non-readers
-Increase visual contrast by changing the key size and colour
-Motivate students to progress from scanning with switches to providing varied direct-select choices
-Assess range of motion and cognitive capabilities.


Customisable Switch Interface Device

IntelliKeys is a convenient and flexible switch interface that works with a wide variety of switch accessible software. Key features include:
-Compatible with AbleNet switches - cabled Jelly Bean switches and wireless Jelly Beamer switches
-Overlay Maker 3 can be used to program words or phrases for the switches connected to IntelliKeys
-Two switch jacks (switches sold separately)
-Facilitates transition from switch scanning access to direct-select access


Demo
To view a short demonstration of the features of IntelliKeys, email us at [email protected] with Email Subject: Intellikeys Demo

What do you get with the USB IntelliKeys?

-IntelliKeys USB keyboard
-USB Cable
-Seven Standard Overlays and an Access Features Chart
-IntelliKeys USB User`s Guide
-CD with system software to operate the new IntelliKeys

THE NEW STANDARD OVERLAYS FOR THE USB INTELLIKEYS


Mouse Access USB Overlay
The Mouse Access USB Overlay can be used to operate programs that are accessed with a mouse. It has large keys, all mouse actions, and is accessible for both right- and left-handed users.


Math Access USB Overlay

The Math Access USB Overlay can be used with maths-related software programs, or to operate onscreen calculators, or enter data into spreadsheets. Standard numeric keypad keys are combined with keys useful for spreadsheet applications.


QWERTY/Web USB Overlays
The QWERTY/Web USB Overlay is designed to replicate a standard computer keyboard. It contains most keys found on standard
keyboards, plus special keys such as Mouse Control Keys. The high contrast keys are very legible.


Basic Writing Overlay
The Basic Writing USB Overlay is a simplified QWERTY keyboard for the beginning keyboard user. It includes keys most commonly used on a standard keyboard. Mouse Control Keys (upper right corner) replicate actions performed with a handheld mouse.


Alphabet USB Overlay
The Alphabet USB Overlay is designed as the first overlay a student uses. Since most children are familiar with alphabetical order, the keyboard layout is arranged from A-Z. This overlay has large keys, a student-friendly font and keyboard arrows that move a cursor in word processing programs. And ... all in lower case letters at last!


Setup USB Overlay
The Setup USB Overlay is used to set user preferences, perform troubleshooting, and do testing. It replicates most of the features and options found on the IntelliKeys USB onscreen control panel.

IntelliKeys USB Version is targeted at the following age ranges:

All Ages

IntelliKeys USB Version is designed to foster development in the areas of:

Early concepts
Literacy
Numeracy
Switch use
Communication
Music
Life Skills
SOSE
Art
Science
Access to computers