Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού

Breastlight: for Earlier Detection of Breast Cancer

MK Prosopsis μαθηματικοι πινακες

Flexitable Πίνακες Μαθηματικών

Choose your Country
 

Οι πίνακες Flexitatable  είναι απλά και χρήσιμα εργαλεία των μαθηματικών για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων αρίθμησης και των 4 βασικών πράξεων.  Είναι πίνακες, με διαστάσεις 20Χ20 εκ., από ευέλικτο και ανθεκτικό υλικό, πολύ εύκολοι στη χρήση για παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Οι Flexitatable είναι τυπωμένοι στο συγκεκριμένο ευέλικτο και ανθεκτικό πλαστικό υλικό, το οποίο χωρίζεται σε κυψελίδες (γραμμές και στήλες) με χαραγμένα κανάλια, ούτως ώστε τα παιδιά να μπορούν να τους διπλώνουν ξανά και ξανά, χωρίς να φθείρονται.  Υπάρχουν συνολικά 4 πίνακες οι οποίοι αποτελούν ένα πακέτο μαθηματικών εργαλείων:

Πυθαγόρειος πίνακας (πολλαπλασιασμός και διαίρεση 1-10)

Οι γραμμές και στήλες του πίνακα χωρίζονται με κάθετα και οριζόντια προ-χαραγμένα κανάλια, τα οποία επιτρέπουν στα παιδιά να διπλώνουν εύκολα τον πίνακα στο επιθυμητό σημείο για να βρουν:

  • το αποτέλεσμα μιας πράξης πολλαπλασιασμού/διαίρεσης
  • τους παράγοντες ενός γινομένου
  • το διαιρέτη ή διαιρετέο σε μια πράξη διαίρεσης
  • τον παράγοντα που λείπει
  • το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο
  • το μέγιστο κοινό διαιρέτη
  • τη ρίζα ή το τετράγωνο ενός αριθμού
  • ή οποιαδήποτε δραστηριότητα αφορά πολλαπλασιασμό και διαίρεση, και τη σχέση των δύο

Κλάσματα, ποσοστά και δεκαδικοί αριθμοί

Ο πίνακας αυτός έχει δύο όψεις. Στη μια όψη απεικονίζονται οι υποδιαιρέσεις της μονάδας σε κλάσματα και ποσοστά, και στην άλλη όψη απεικονίζονται οι υποδιαιρέσεις της μονάδας σε δεκαδικούς αριθμούς.

Ακόμα μια φορά το ευέλικτο υλικό επιτρέπει στον πίνακα να διπλώνεται εύκολα και τα παιδιά να μπορούν να κάνουν δραστηριότητες με στόχο να κατανοήσουν:

  • τη σχέση μεταξύ κλασμάτων, ποσοστών και δεκαδικών αριθμών
  • την ισότητα/σύγκριση μεταξύ κλασμάτων, ποσοστών και δεκαδικών αριθμών (π.χ. ½ = 50% = 0,5)
  • την αξία θέσης ψηφίου και τη σειρά δεκαδικών αριθμών
  • την απλοποίηση κλασμάτων
  • την πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων, ποσοστών και δεκαδικών αριθμών
  • τον υπολογισμό και στρογγυλοποίηση κλασμάτων, ποσοστών και δεκαδικών αριθμών
  • τον πολλαπλασιασμό/διαίρεση κλασμάτων και δεκαδικών αριθμών με ολόκληρους αριθμούς
  • τον πολλαπλασιασμό/διαίρεση δεκαδικών αριθμών
  • το νομισματικό σύστημα και τις υποδιαιρέσεις του
  • και πολλές άλλες σχετικές δραστηριότητες

Πρόσθεση - Αφαίρεση

Ο πίνακας αποτελείται από δέκα γραμμές και δέκα στήλες, για πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης με αριθμούς 1-20.  Η πρώτη στήλη και η πρώτη γραμμή είναι οι αριθμοί 1-10 (με διαφορετικό χρώμα) τους οποίους το άθροισμα αποτελούν οι αριθμοί στα υπόλοιπα κελιά του πίνακα (με άλλο χρώμα). Το ευέλικτο υλικό επιτρέπεις στα παιδιά να διπλώνουν εύκολα τον πίνακα για να βρουν:

  • άθροισμα δύο αριθμών
  • διαφορά δύο αριθμών
  • τη σχέση πρόσθεσης και αφαίρεσης
  • συμπληρωματική πρόσθεση/αφαίρεση (π.χ. Χ+2=7)
  • ιδιότητες της πρόσθεσης/αφαίρεσης (π.χ. αντιμεταθετική ιδιότητα)
  • μοτίβα αριθμών
  • τετράγωνους αριθμούς
  • και πολλές άλλες σχετικές δραστηριότητες

Αριθμοί 1-100

Ο πίνακας αποτελείται από δέκα γραμμές και δέκα στήλες. Κάθε γραμμή είναι μια αριθμητική γραμμή 10 αριθμών (οι οποίοι αυξάνονται κατά μονάδα, 1-10, 11-20, κ.ο.κ.), και κάθε στήλη αποτελεί μια γραμμή 10 αριθμών οι οποίοι αυξάνονται κατά δεκάδα (1-91, 2-02, κ.ο.κ.). Υπάρχει επίσης χρωματική διαφοροποίηση μονών (πράσινο) και ζυγών (μπλε) αριθμών.
                                               

Η ευελιξία του υλικού επιτρέπει στον πίνακα να διπλωθεί και να αξιοποιηθεί ανάλογα για μέτρηση μονάδων, δεκάδων, αναγνώριση αριθμών και άλλες σχετικές δραστηριότητες

ΠΑΝΩ